Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Ny kommuneplan 2018-2030

Kommunestyret har gjennom vedtak av planstrategi bestemt at kommuneplanen skal rulleres før Rennesøy blir en del av nye Stavanger kommune.

Planutvalget vedtok 29.11.2016 å sende forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen på høring og å varsle oppstart av planarbeidet, og den 27.04.2017  ble planprogrammet fastsatt av kommunestyret.

Både samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres, men med hovedvekt på samfunnsdelen. Formålet med planarbeidet er å få en oppdatert kommuneplan med føringer for videre utvikling for Rennesøy før kommunen blir en del av nye Stavanger kommune.

Kommunestyret vedtok 08.02.2018 forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, 2018-2030 - Samfunnsdelen, og sendte planforslaget på høring og la det ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtok 21.06.2018 forslag til ny arealdel med plankart og bestemmelser, til kommuneplan for Rennesøy kommune, 2018-2030. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 23.08.-08.10.2018.

Høringsutkastet av kommuneplanens arealdel finner du her.

Høringsfristen er 08.10.2018.Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545