Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
Foto: Vibeke Petersen

Foto: Vibeke Petersen

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes langsiktige planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealene i kommunen. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon (pbl § 11-2). Kommuneplanens arealdel består av et plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. Bestemmelsene er grunnlag for videre detaljregulering og behandling av søknader i uregulerte områder (LNF-områdene).

Gjeldende kommuneplan for Rennesøy ble vedtatt i 2011.

Ny kommuneplan for Rennesøy
Kommunestyret har gjennom vedtak av planstrategi bestemt at kommuneplanen skal rulleres før Rennesøy blir en del av nye Stavanger kommune.

I møte den 21.06.18 vedtok kommunestyret å legge ut forslag til ny arealdel til høring. Du kan lese høringsutkastet til arealdelen til kommuneplan for Rennesøy kommune, 2018-2030 her.

 

 

 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545