Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2019004 Detaljregulering for Sjøberg, Østhusvik

Varsel oppstart av planarbeid – Plan 2019004 Detaljregulering for Sjøberg, Østhusvik.

Rennesøy kommune varsler med dette på ny oppstart av planarbeid for eiendommene gnr 31, bnr 35,, 36 og 91 i Østhusvik. Området ligger mellom Hanasandveien og sjøen og omfatter Sjøberg feriesenter.

Planområdet er det samme som for plan 2017004 som ble vedtatt i Rennesøy kommunestyre i november 2018. Planvedtaket for plan 2017004 ble imidlertid opphevet av Fylkesmannen 08.08.2019 på grunn av saksbehandlingsfeil, etter klage fra Forsvarsbygg.

Formålet med planen er omregulering av eiendommen fra forretning/bevertning/herberge til også å omfatte boligformål for på den måten å legge til rette for fortetting med boliger samt videreføring av næringsdriften. Avgrensingen mot sjø er i samsvar med tidligere vedtatt reguleringsplan samt byggesaksvedtak.

Planinitiativet bygger på planbeskrivelse utarbeidet i forbindelse med behandling av plan 2017004. Oppstartsmøte samt øvrige plandokumenter fra plan 2017004 legges til grunn for ny planbehandling.

Innspill til planarbeidet sendes Rennesøy kommune innen 20.09.2019.

Dokumenter:
Fylkesmannens avgjørelse i klagesak
Planinitiativ
Illustrasjoner
Oppstartsmøte plan 2017004

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545