Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2019003 Detaljregulering for Sokn sjøentreprenør, næring og bolig, gnr 45 bnr 32 m.fl

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8, gir Asplan Viak AS melding om at det er satt i gang arbeid med detaljregulering for gnr. 45 bnr. 32 m.fl. på Sokn i Rennesøy kommune.

Planområdet ligger ved Kuhagen og Fylkesvei 586 Bruveien på Sokn, og omfatter hovedsakelig gnr. 45, bnr. 32. Eiendommen eies av Brygger og Kaier Sokn AS. Formålet med planarbeidet er å avklare planforholdene innenfor området, og legge til rette for etablering av permanent overbygg over dokk som erstatning for flytende hall som brukes i dag.

Ytterligere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Geir Olav Helgevold, tlf. 416 07 206, eller til Asplan Viak AS v/ Vigdis Lode tlf. 92 25 12 82 eller evt. Kristine Synnes tlf. 95 21 84 94.

Kommentarer og innspill til planarbeidet kan sendes til: Asplan Viak AS, Kirkegata 130, 5526 Haugesund, eller til haugesund@asplanviak.no, med kopi til Rennesøy kommune. Innspill må være postlagt innen 17.05.2019.

Dokumenter:
Plankart
Oppstartsvarsel
Planinitativ
Referat fra oppstartsmøte

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545