Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2019002 Detaljregulering for steinbrudd på Dalaker, del av gnr. 24 bnr. 1 m.fl.

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for steinbrudd på Dalaker, del av gnr. 24 bnr. 1 – plan 2019002

Planområdet er på ca. 40 daa, og planlegges regulert til steinbrudd/massetak, avkjørsel, rigg/lagerområde for steinbrudd samt lnf. Del av området er tidligere regulert til steinbrudd. I gjeldende kommuneplan for Rennesøy kommune er det disponert som eksisterende og fremtidig område for råstoffutvinning, samt lnf formål.

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet bes sendt til: Aros Arkitekter AS v/Ingvild Kristine Røst, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller elektronisk til ikr@aros.no, innen 01.05.2019.

Dokumenter:
Oppstartsvarsel
Planområde
Referat, oppstartsmøte 
Planinitiativ
Kart - lager/produksjonsområde
Kart - Midlertidig adkomstvei

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545