Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2019001 Detaljregulering for Utstein Kloster Hotell og Finnasand kai

SWECO AS har varslet oppstart av plan 2019001 detaljregulering for Utstein Kloster Hotell og Finnasand kai

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av hotellformål i tilknytning til eksisterende hotell, samt forlengelse av eksisterende kai og tilrettelegging for gjestebrygge, landingsplass for kano/kajakk m. m

Planområdet er i kommuneplan for Rennesøy kommune 2010-2022 disponert til næringsformål og i gjeldende reguleringsplan til erverv. 

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under §6, §7 eller §8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning. 

Iht. plan- og bygningslovens §17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen. 

For nærmere beskrivelse se høringsbrev og planinitativ.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sweco Norge AS v/Eva Esbensen, Forusparken 2, 4064 Stavanger (eller e-post: eva.esbensen@sweco.no), innen 4. mars 2019, med kopi til Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159 Rennesøy eller e-post: post@rennesoy.kommune.no

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545