Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2018002 Kalvehagen, Brimse, del av gnr 39 bnr 45 m.fl.

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8, gir Asplan Viak AS melding om at det er satt i gang arbeid med detaljregulering for gnr 39 bnr 45 m.fl. på Brimse i Rennesøy kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger med tilhørende anlegg og en mindre, privat småbåthavn i sjø.

Kommentarer og innspill til planarbeidet kan sendes til: Asplan Viak AS, Kirkegata 130, 5526 Haugesund, eller til vigdis.lode@asplanviak.no, med kopi til Rennesøy kommune. Innspill til planarbeidet må være postlagt innen 26.04.2019.

Ytterligere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Johnny Olav Nielsen eller til Asplan Viak AS v/Vigdis Lode tlf. 92 25 12 82.

Dokumenter:
Oppstartsvarsel Brimse
Oppstartsmøte Brimse FB2

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545