Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Forskrift om sanitært avløpsvann

VARSEL OM OPPSTART AV  FORSKRIFTSARBEID OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN

Kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda starter nå arbeid med en ny felles lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe (lokal avløpsforskrift).

Felles lokal forskrift idag
Kommunene på Jæren (Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå) har felles lokal avløpsforskrift i dag. Den nye avløpsforskriften for Jæren og Ryfylke vil medføre en revidering av eksisterende bestemmelser for kommunene på Jæren. For kommunene i Ryfylke vil forskriftsarbeidet bety at eksisterende praksis kan bli hjemlet i forskrift samt at det også kan innføres nye lokale bestemmelser.

Hjemlet i forurensingsforskriften
Forskriften vil bli hjemlet i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Bestemmelsene i en lokal avløpsforskrift vil erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensningsforskriften. Bestemmelsene i forurensningsforskriften som ikke erstattes av lokal forskrift vil fortsatt gjelde.

Eventuelle kommentarer og innspill kan sendes til e-post: post@rennesoy.kommune.no, eller som brev til: Rennesøy kommune, postboks 24, 4159 Rennesøy innen 1. juli 2019.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545