Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Varsel om oppstart

Til venstre finn du liste over varsla oppstart - både i offentleg og privat regi.

Varsel om oppstart blir annonsert i Stavanger Aftenblad, og berørte partar (grunneigarar, naboar, fagstyresmakter og interesseorganisasjonar) får melding i form av brev.
Frist for å kome med innspel er vanlegvis seks veker. Jfr plan- og bygningslova § 11-12 og 12-8.

Omriss av arealplanar som er igangsatt blir lagt ut kartet (smartkommune).