Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2017006 - Detaljregulering for Seljebakken

OFFENTLIG ETTERSYN

Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling vedtok i møte 25.09.2019 å legge ut

Plan 2017006 Detaljregulering for Seljebakken til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10.

Planen legger til rette for riving av eksisterende bygg og oppføring av nytt med inntil 15 boliger og parkering i underetasje. Adkomst er planlagt fra sør via dagens parkeringsplass.

For detaljer og nærmere beskrivelse se saksdokumenter under. Saksframlegget sammen med plankartet, bestemmelsene og planbeskrivelsen gir oversikt over planforslaget som er utlagt til offentlig ettersyn.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 10.10.-21.11.2019. Merknader sendes skriftlig til Rennesøy kommune, Kultur og samfunn, postboks 24, 4159 Rennesøy eller post@rennesoy.kommune.no merket med plan 2016001 innen 21.11.2019.

Dokumenter:
Vedtak
Saksframlegg
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-sjekkliste
Snitt A
Snitt B
Sol- og skyggeillustrasjoner
Illustrasjoner

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545