Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Kommuneplan 2018-2030 - Samfunnsdel

Kommuneplan for Rennesøy kommune, 2018-2030 – Samfunnsdelen

Kommunestyret i Rennesøy vedtok 08.02.2018 at forslag til kommuneplan for Rennesøy kommune, 2018-2030 – Samfunnsdelen, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planen er utarbeidet med grunnlag i planprogram for rullering av kommuneplanen, vedtatt i kommunestyret 27.04.2017. Det er samfunnsdelen som nå legges ut til offentlig ettersyn. Framover vil det også utarbeides ny arealdel til kommuneplanen.

Hensikt og innhold
Kommunen skal i henhold til plan og bygningsloven ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Planlegging skal etter loven fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner, bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

Rennesøy kommune sin visjon er «Det gode liv på dei grøne øyane». I foreliggende forslag til ny samfunnsdel er det lagt særskilt vekt på følgende sju fokusområder for å nå denne visjonen: Folkehelse. Barn og unge. Identitet og kultur. Bærekraftig næringsutvikling. Åpne og grønne landskap. Bomiljø og boligutvikling. Forsterket klimainnsats.

 Kommuneplan for Rennesøy kommune, 2018-2030 – Samfunnsdelen. Høringsutkast
 Saksprotokoll fra kommunestyret 
 Saksframlegg til behandling
 Vedlegg til saken 

Høringsfristen er utgått.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545