Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Høring - Søknad fra Grieg Seafood om utvidelse av lokalitet for produksjon av matfisk

Grieg Seafood Rogaland AS, org.nr. 838065392, søker om arealendring og utvidelse av
biomasse på eksisterende lokalitet i sjø for produksjon av matfisk av laksefisk i Rennesøy
kommune. Søknaden gjelder lokalitet 17357 Rennaren. Det søkes om å endre og utvide
anlegget på lokaliteten med fire rammer. Midtpunkt for omsøkt anleggsendring er
59º7.951`N, 5º43.313`Ø. Det søkes samtidig om utvidelse av biomasse på lokaliteten til 5120 tonn. Tillatelsene R-B-1, R-B-3, R-B-5, R-F-2, R-R-2, R-R-10, R-SD-2, R-SD-23 og R-ST-15 er tilknyttet lokaliteten.

Eventuelle merknader eller innspill til søknaden må innen 7. mars 2019 sendes skriftlig til:
Rennesøy kommune, Asalveien 6, Vikevåg, Postboks 24, 4159 Rennesøy eller
post@rennesoy.kommune.no.

Kontakt Grieg Seafood Rogaland AS ved Liv Marit Årseth, tlf. 41402127 eller Rennesøy kommune ved Geir Helge Rygg, tlf. 51720265 for spørsmål til søknaden.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545