Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Høring/offentlig ettersyn

I menyen til venstre finn du reguleringsplanar og temaplanar som er på høyring/offentleg ettersyn.

Offentleg ettersyn blir annonsert i avisa og berørte partar (grunneigarar, naboar, fagstyresmakter og interesseorganisasjonar) får melding i form av brev.
Frist for å kome med merknader er vanlegvis seks veker, jfr plan- og bygningslova § 12-10.

Omriss av arealplanar under behandling blir lagt ut i kartet (smartkommune).