Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2017004 Detaljregulering for Sjøberg, Østhusvik

VEDTATT REGULERINGSPLAN
Plan 2017004 Detaljregulering for Sjøberg, Østhusvik

Kommunestyret har behandlet saken i møte 08.11.2018 sak 30/18 og fattet følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Sjøberg, Østhusvik PLANID 2017004, med plankart og bestemmelser datert 11.04.2018, sist revidert 04.10.2018.


Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.

Planforslaget legger til rette for fortetting med en kombinasjon av nye boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til eksisterende feriesenter på Sjøberg.

For detaljer og nærmere beskrivelse se saksdokumenter under. Plankartet, bestemmelsene, saksframlegget og planbeskrivelsen gir oversikt over innholdet og konsekvensene av planen. Plandokumentene er også tilgjengelige via smartkommunekartet.  Zoom inn på området og velg plan- og byggesak samt gjeldene reguleringsplaner. 

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker etter at planen er kunngjort. Evt. klage sendes til Rennesøy kommune, jf. plan og bygningslovens §1-9 og forvaltningsloven kapittel VI.

Evt. krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3, må fremmes senest tre år fra kunngjøringen av planen.

Dokumenter:
Vedtak
Saksframlegg
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse, Rennesøy kommune
Planbeskrivelse, Kraftværk
ROS sjekkliste
Illustrasjoner

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545