Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2017002 Detaljregulering for gs-vei fra Eltarvåg til Østhusvik

Rennesøy kommunestyre har behandlet saken i møte 11.03.2019 sak 13/19. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret vedtar plan 2017002 Detaljregulering for gs-vei fra Eltarvåg til Østhusvik med plankart, bestemmelser og tilhørende plandokumenter, sist datert 06.02.2019

Vedtaket fattes i tråd med plan- og bygningslovens § 12-12.

Planforslaget legger til rette for etablering av gang- og sykkelvei langs en strekning på 5,5 km fra Eltarvåg til Østhusvik. Planområdet ligger langs Hanasandveien, og gang- og sykkelveien er planlagt på sør- og vestsida av fv. 519 og fv. 575.

Du kan klage på vedtaket
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Fristen for å klage er 3 uker etter at vedtaket er kunngjort. Evt. klage sendes skriftlig til Rennesøy kommune, Kultur og samfunn, postboks 24, 4159

Rennesøy eller post@rennesoy.kommune.no merket med plan 2017002 innen 02.05.2019.

Evt. krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-1 og15-2, må fremmes senest tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Dokumenter:
Vedtak
Saksframlegg
Oversiktskart
Plankart 1
Plankart 2
Plankart 3
Plankart 4
Plankart 5
Plankart 6
Plankart 7
Bestemmelser
Planbeskrivelse

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545