Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Forhåndsstemming hjemme

Søknad innen fredag 20. mai

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) jf valglovens § 8-3 nr 6 , skjer etter søknad og må være valgstyret i hende innen fredag 20. mai

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Ref. valglovens § 8-3 nr 6.

I brevet til valgstyret må det fremkomme hvorfor velgeren ikke kan møte til valglokalet, fullt navn, fødselsdato og nøyaktig adresse.

Søknad sendes:  Valgstyret i Rennesøy
  PB 24
  4159 Rennesøy

Telefon: 52720200 
E-mail:   post@rennesoy.kommune.no 

Forhåndsstemming forutsetter mottatt manntall.  

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545