Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Kommunesammenslåing lønner seg

Gevinst ved sammenslåing

Hvorfor vil det være lønnsomt for de fire kommunene å slå seg sammen?

- En ny og samlet "Utstein kommune" får mer i rammetilskudd etter en sammenslåing enn de ville fått hver for seg fra 2020. Gevinsten kan bli fra 10 til 15 millioner kroner hvert år i 15 år, sier Per Blikra (økonomisjef i Randaberg kommune).

- I tillegg vil "Utstein" få 60 millioner kroner som et engangstilskudd, forutsatt at alle de fire aktuelle kommunene er med på sammenslåingen.


Tabellen over viser at samlet rammetilskudd for de fire kommunene i 2016 er 511 millioner kroner. I 2017 blir tilskuddet redusert med 15 millioner kroner på grunn av det nye inntektssystemet og 9 mill. kroner på grunn av mindre veksttilskudd til Rennesøy kommune, pluss at Finnøy ikke lenger får småkommunetilskudd fordi de er blitt over 3 200 innbyggere.

- Endringene i rammetilskuddet skjer uavhengig av om kommunene slår seg sammen i 2020 eller ikke. Dersom kommunene ikke slår seg sammen, vil rammetilskuddet bli uendret - bortsett fra alle andre endringer som kommer, men som vi per i dag ikke har oversikt over, sier Per Blikra.  

.

Pluss 15 millioner kroner
-Rammetilskuddet øker med 15 millioner kroner ved å slå sammen kommunene. Etter 15 år vil kompensasjonen til den nye kommunen gradvis trappes ned over fem år. I 2040 vil ny kommune ha mistet all kompensasjon, men fortsatt ha den reduksjonen som en fikk fra å gå fra fire kommuner til en, sier Per Blikra.

- Og etter så lang tid kan en kanskje forvente at den nye kommunen har gått seg til som en felles enhet, og faktisk bruker så mye mindre i 2040 enn 2020 som differansen tilsier 

Med alternativet 13,3 km blir fallet i rammetilskudd mindre i 2017 og gevinsten på å slå seg sammen i 2020 også mindre. 
 

I den store sammenhengen
Samlet  har de fire kommunene driftsutgifter på over 1,5 milliarder kroner i 2015. I tilllegg blir det investert for 3-400 millioner kroner hvert år. Endringen i rammetilskuddet ved en kommune-sammenslåing utgjør én prosent av de samlede driftsinntektene.

- Det er viktigere å finne ut om en ny sammenslått kommune kan bidra til bedre tjenesteyting, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling, samtitidig som lokaldemokratiet ivaretas, sier økonomisjef Per Blikra.

- 60 millioner kroner i engangsstøtte til reformen er kjærkomne, men likevel relativt lite. Derfor kan ikke økonomien være bestemmende for om kommunene skal slå seg sammen eller ikke, avslutter han.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545