Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Innbyggerundersøkelse

Stor interesse og relativt åpne holdninger

Resultatene fra Opinions innbyggerundersøkelse i Rennesøy viser at det i befolkningen er relativt stor interesse for spørsmål om eventuell kommunesammenslåing. 65 % av de som ble intervjuet (430 innbyggere), sier at de er interessert, mens bare 13 % har svart at de er lite interessert.

Mer positive enn negative holdninger
Svarene indikerer at det samlet sett er flere innbyggere med positive enn negative holdninger til endringer av dagens kommunestruktur. 67 % av de spurte sier at de har svært stor eller ganske stor tilhørighet til Rennesøy kommune, mens 45 % tror at en eventuell kommunesammenslåing i liten grad vil endre på dette. Andelen av de som tror at tilhørigheten til Rennesøy da vil bli endret i stor grad, er 28 %.

Mest positiv til alternativet «Utstein kommune
På spørsmål om valg mellom et nytt alternativ døpt til «Utstein kommune» med Randaberg, Rennesøy, Finnøy og eventuelt Kvitsøy - eller en storkommune på Nord Jæren med Stavanger som kommunesenter - kommer førstnevnte klart sterkest ut. 57 % av de som ble intervjuet, sier at de er svært positive eller ganske positive til en ny kommune langs aksen fra Randaberg til Finnøy. Langt under halvparten, bare 24 %, har svart at de er negative. I synet på et alternativ med Rennesøy som del av en stor-kommune med Stavanger og andre omliggende kommuner, er folk delt nøyaktig på midten. 39 % svarer at de er positive, og 39 % er negative.

Nærhet til helse og skole viktigere enn til kommunehus, barnevern og NAV
Nærhet til legevakt, skole/fritidsordning og helsestasjon er rangert høyest av de som er intervjuet. Politikerne oppfordres til å prioritere høyest helse/omsorg, skole/ barne-hage og transport/veier i de kommende samtalene med nabokommuner.  Folk er langt mindre opptatt av plassering av kommunehus, barneverntjeneste og NAV.

Positive forventninger, men bekymring for lokaldemokratiet
Innbyggerne uttrykker i betydelig grad tro på at en større kommune vil kunne løse en rekke oppgaver bedre enn i dag. Forventningene er størst når det gjelder kompetanse blant ansatte, tilrettelegging for ny næringsutvikling og mer effektiv kommunal drift. Bekymring for vilkårene for lokaldemokratiet og folks muligheter til å påvirke utviklingen i den nye kommunen skiller seg ut mest negativt. 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545