Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Forberedelse til naboprat

Mandag 29. februar satte kommunene Rennesøy Finnøy, Kvitsøy og Randaberg seg ned for å forberede nabopraten.

Deltakere på møtet:

Fra Rennesøy kommune: Dagny Sunnanå Hausken og Birger Clementsen
Fra Randaberg kommune: Kristine Enger, Magne Fjell og Per Blikra
Fra Kvitsøy kommune: Mirjam Ydstebø og Andreas Polster
Fra Finnøy kommune: Henrik Halleland og Helene Ohm
I tillegg møtte Svein Helgesen i kraft av rollen som sekretær for kommunereformgruppene i Finnøy og Rennesøy. 

Framdrift møter:

  • 11. mars: Randaberg
  • 15. mars: Finnøy 
  • 12. april: Kvitsøy
  • Det arbeides også for å få til et stormøte 6. april, men tid og sted er ikke endelig avgjort.

Kommunene har ulike ståsteder for nabopraten. Under møtet var de likevel enige om at prosessen skal resultere i en intensjonsavtale, eller i det minste en skisse til slik avtale, som kan legges fram til høring for innbyggerne i kommunene.

Nabo-kommunene var samstemte i at nabopraten vil medvirke til et bredere utredningsgrunnlag, før kommunestyrene gjør endelige politiske vedtak i kommunereformsaken.

Ambisiøs framdriftsplan
Ordførerene har satt frist til 12. april for å bli ferdig med denne prosessen. Samtidig må arbeidet som skal bli gjort være forsvarlig og ha en kvalitet som holder mål, for å sikre et saklig og godt beslutningsgrunnlag.  

Må forankres
Det er fortsatt ikke avgjort hvordan innbyggerne skal høres i alle kommunene. I Rennesøy og Finnøy er det ønske om å gjennomføre en folkeavstemming, mens Randaberg har valgt spørre-undersøkelse. 

Kommunene er selv ansvarlig for å sikre god politisk forankring av prosessen, slik at forhandlingsutvalgene har nødvendig ryggdekning for å fatte beslutninger. Partene er også innforstått med at Finnøy parallelt med denne prosessen er i gang med og vil videreføre sin naboprat med Stavanger.

Økonomi er viktig
De økonomiske forutsetningene ved etablering av en ny kommune må settes på dagsorden tidlig i prosessen. 

- Hvordan de økonomiske tallene blir for en eventuell ny kommune er det viktig å vite noe om. Vi må derfor gå inn i dette med et riktig grunnlag, selv om økonomien ikke vil være det viktigste i utredningen mellom disse fire kommunene, sier Kvitsøy-ordfører Mirjam Ydstebø, som er pekt ut til å lede forhandlingsmøtene framover.

Prioriterte saker i neste møte
Neste møte blir fredag 11. mars på Randaberg. I dette møtet skal rådmennene legge fram skisse til tematisk innhold og rekkefølge i de planlagte forhandlingsmøtene. I tillegg skal hver kommune presentere sine høyest prioriterte saker og «krav»  - kommunale «vetopunkter» - slik at man kan ta fatt i disse så tidlig som råd er. 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545