Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Sommervikarer innenfor tjensteområdet Helse og Velferd

Rennesøy kommune nærmer seg 5000 innbyggere. Du finner oss på "dei grøne øyane", ca. en halvtimes kjøring mot nord fra Stavanger sentrum. Et positivt omdømme inspirerer og utfordrer til fortsatt målbevisst strategisk planlegging og utvikling av gode tjenester for innbyggerne våre. Vi søker deg som kan etterleve våre kjerneverdier: Ansvarlig, Raus og Engasjert.Rennesøy kommune danner sammen med Stavanger og Finnøy nye Stavanger kommune fra 01.01.2020.

Sommervikarer innenfor tjenesteområdet Helse og Velferd

Vi søker etter sommervikarer som har interesse for å jobbe følgende steder: 
·         Institusjon
·         Hjemmetjenestene
·         Aktivitetssenteret
·         Langemann bofellesskap
·         Rop-teamet
·         kjøkken og vaskeri


Det er viktig å skrive i søknaden hvilken enhet du ønsker å søke på!

Lønn:
Etter gjeldende tariff

Stillingsstørrelse:
Etter avtale

Aktuell periode for sommervikarer: uke 26-33

Arbeidsoppgaver: Arbeidet består i pleie- og omsorgsoppgaver samt deltagelse i daglig drift ved Rennesøy bo og rehabiliteringssenter, institusjonskjøkken, miljøtjenesten, Langemann bofellesskap og ROP-teamet.

Ønsket bakgrunn/kvalifikasjoner: Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere. Sykepleierstudenter, medisinerstudenter, vernepleierstudenter og helsefagelever blir prioritert dersom du er fylt 18 år. På kjøkken/vaskeri er relevant erfaring viktig. Du må mestre norsk meget godt både muntlig og skriftlig. I hjemmebaserte tjenester er det nødvendig med førerkort kl. B

Egenskaper: Du må være lærevillig, arbeidsom og positiv til utfordringer. Du må kunne ta ansvar og vurderinger i tråd med din kunnskap. Du må like å aktivisere eldre, samt jobbe med miljøtiltak, veiledning og tilrettelegging av daglige gjøremål til brukere med utviklingshemming. Det forventes at du kan arbeide på tvers av avdelingene ved Rennesøy bo og rehabiliteringssenter når du har blitt kjent.

Hva kan vi tilby: Vi tilbyr en god arbeidsplass med gode vekst- og læringsmuligheter og trivelig arbeidsmiljø.  
Gode muligheter for helgestilling etter sommeren dersom du innfrir våre krav til stilling.

Kontaktinformasjon:
Bente Jensen, leder Institusjonsbaserte tjenester, mob. 952 300 63  
Janne Elise Haraldseid, leder hjemmebaserte tjenester, mob. 952 459 96 
Tom Galta, leder miljøtjenesten Langemann, mob. 920 24 831  
Kristin Nessa, leder tverrfaglige tjenester, ROP-team, mob. 473 87 768

Søknaden må leveres elektronisk via hjemmesiden vår. Søknaden danner grunnlaget for søkerlisten. Eventuelle attester og vitnemål vil vi be om senere i prosessen. Søkere kan som hovedregel ikke reservere seg fra offentlig søkerliste. Hvis det likevel søkes om reservasjon må dette begrunnes, og søker vil bli orientert dersom reservasjon ikke tas til følge. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten.
Rennesøy kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at medarbeiderne våre i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknaden må inneholde informasjon om hvilken enhet du ønsker å søke på!

Søk her

Søknadsfrist: 17.3.19

 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545