Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Ledende aktivitør og frivillighetskoordinator

Rennesøy kommune har nær 5000 innbyggere. Du finner oss på "dei grøne øyane", ca. en halv times kjøring mot nord fra Stavanger sentrum. Et positivt omdømme inspirerer og utfordrer til fortsatt målbevisst strategisk planlegging og utvikling av gode tjenester for innbyggerne våre. Vi søker deg som kan etterleve våre kjerneverdier: Ansvarlig, Raus og Engasjert.
Rennesøy kommune danner sammen med Stavanger og Finnøy nye Stavanger kommune fra 01.01.2020. Som følge av dette er Helse og velferd for tiden inne i en omstillingsfase og endringer må kunne påregnes.

Ledende aktivitør og frivillighetskoordinator på dag- og aktivitetssenteret ved Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter

Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter består av sykehjem, korttidsavdeling, omsorgsboliger og dag- og aktivitetssenter. Hjemmesykepleien har sin base ved senteret, som også rommer en selvstendig fysioterapiavdeling og kafé drevet av frivillige gjennom Frivilligsentralen.

Dag- og aktivitetssenteret har 2,3 årsverk til sammen og ligger i tilslutning til cafeen.
Vi ønsker å videreutvikle driften til også å omfatte aktiviteter for beboere ved hele virksomheten, og styrke samarbeidet med frivillige.
Vi søker derfor etter ledende aktivitør og frivillighetskoordinator på dag- og aktivitetssenteret, med ansvar for koordinering og rekruttering av frivillige.

Om stillingen:
Fast stilling, 100 % stilling.
Stillingen er ledig etter nærmere avtale.
Stillingen er delvis nyopprettet og underlagt rapportering til virksomhetsleder.

Arbeidsoppgaver:
Daglig ledelse av dag- og aktivitetssenteret, som består i følgende:

  • Ansvar for planlegging, ledelse og gjennomføring av aktiviteter og arrangement, avdelingsvis og felles i virksomheten
  • Ansvar for å utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter i virksomheten
  • Ansvar for den kvalitative oppfølgingen av brukere ved senteret
  • Ansvar for videreutvikling av senteret i tråd med vedtatte planer
  • Ansvar for personaloppfølging i samarbeid med virksomhetsleder
  • Ansvar for oppfølging av personer som er i arbeidstrening eller utdanningspraksis ved senteret
  • Koordinering og rekruttering av frivillig innsats i aktivitetstilbudet, samt bidra til at deres innsats er et godt supplement til kommunalt tjenestetilbud. Herunder ligger samarbeid med Frivilligsentralen.

Til stillingen kan det pålegges andre oppgaver enn det som er omtalt her, når situasjonen tilsier det, og stillingsinnehaver er kvalifisert for oppgaven.
Enkelt kveldsarbeid må påregnes når det er kveldsarrangement.

Ønsket bakgrunn/ Kvalifikasjoner:
Fagbrev som aktivitør, eller annen relevant utdanning/erfaring, som kan erstatte formell utdanning.
Kunnskap eller erfaring om arbeid med personer med demens.
Erfaring med tilrettelegging av små eller store arrangement.
Erfaring fra arbeid med frivillige.
Gode datakunnskaper og bruk av digitale verktøy.
Det forutsettes gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Sertifikat på minibuss er ønskelig, men ikke et krav.

Egenskaper:
Du utviser endringsvilje i tråd med behov for tjenesten.
Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid er en forutsetning, fordi relasjons- og nettverksbygging er en del av stillingen.
Du er kreativ og praktisk løsningsorientert på uforutsette hendelser, men har og evne til strukturert og systematisk arbeid.
Evnen til å motivere og engasjere både deg selv og andre blir vektlagt.
Du tar initiativ og er bevisst ditt bidrag til et godt arbeidsmiljø.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:
Et godt arbeidsmiljø med tett samarbeid over avdelinger.
Eget HMS-utvalg ved virksomheten bestående av vernetjeneste og ansattrepresentanter.
Gode muligheter til å påvirke retning i en endringsfase.
Deltagelse i virksomhetens lederteam.
Lønn etter tariff.
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).

Kontaktinformasjon:
Seniorrådgiver Helse og Velferd: Gro Merete Ringsø, tlf 911 63 327

Søknaden må leveres elektronisk via hjemmesiden vår. Søknaden danner grunnlaget for søkerlisten. Eventuelle attester og vitnemål vil vi be om senere i prosessen, ta dem med deg når du blir innkalt til intervju. Søkere kan som hovedregel ikke reservere seg fra offentlig søkerliste. Hvis det likevel søkes om reservasjon må dette begrunnes, og søker vil bli orientert dersom reservasjon ikke tas til følge. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten.

Rennesøy kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at medarbeiderne våre i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søk her

Søknadsfrist: 1.11.19

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545