Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Avgifter, gebyr og priser

Ønsker du ytterligere informasjon om gebyrer/priser, ta kontakt med kommunen på telefon 51 72 02 00.

Oppvekst og læring
Betalingsregler for opphold i barnehage
Betalingssatser for barnehagene
Skolefritidsordningen - SFO 

Kulturskole

Helse og velferd
Egenbetalingssatser omsorgstjenester

Kultur og samfunn
Idrettshaller
Gebyr karttjenester
- papirkopier
- digitale plandata
Gebyr matrikkelloven  
Dette regulativet inneholder gebyr for oppmålingsforretninger etc. etter matrikkelloven
- Tinglysing kr 525,- (fra januar 2014)
Gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven
Dette regulativet inneholder gebyrer for;
- plansaker (reguleringsplaner og mindre endringer av planer), s. 1 og 5
- byggesaker (saker etter plan og bygningsloven, enkeltsaker), s. 1 - 4
Andre gebyrer
- seksjonering
- megleropplysninger
Gebyrregulativ vann og avløp
Gebyrregulativ renovasjon

Priser på øvrige produkter fra kommunen
Bygdeboken for Rennesøy:
Bind 1 – 3: Gard og Ætt: kr 750
Bind 4: Bygdesoga: kr 450
Bind 1 – 4: kr 1 000
Ta kontakt med kultursjef Bente Marie Johansen, tlf: 51 72 02 76

  

 

 

 

 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545