Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Trafikksikkerhet

Rennesøy fikk i 2017 benevnelsen Trafikksikker kommune. Det er en benevnelse som varer i 3 år, og er et samarbeidsprosjekt med Rogaland Fylkeskommune og oss. Konseptet skal  synliggjøre trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen, og innebærer holdningsarbeid, og kriteriesetting av arbeid rundt trafikksikkerhet i alle etater..

Kriteriene er utarbeidet for å sikre et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.  Alle kommunens sektorer vil bli involvert.

Kriterier for trafikksikker kommune:

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner.
  • Planen ivaretar både holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysisk tiltak.
  • Kommunen har innarbeidet kriteriene / sjekklistene for kommunens sektorer (HR, barnehage, skole, kultur, helse og vei).
  • Kommunen påvirker lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545