Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Folkehelseprofil

I januar hvert år utgir Folkehelseinstituttet en folkehelseprofil for alle kommunene i landet.

Kildene til data i Kommunehelsa statistikkbank er sentrale helseregister og andre registre: Norsk pasientregister, Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen som er eid av Helsedirektoratet), Forsvarets helseregister og Reseptregisteret.
Andre datakilder er register hos Arbeids og velferdsetaten, Registeret for vassverk, Utdanningsdirektoratet og i tillegg flere register i Statistisk sentralbyrå (befolknings sammensetning, utdanning, inntekt m.m

Folkehelseprofil 2016

Folkehelseprofil 2015

Folkehelseprofil 2014

Folkehelseprofil 2013

Folkhelseprofil 2012

Les mer om folkehelseprofiler her.

 

 

 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545