Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Partnerskap og folkehelse

Hovedformålet med partnerskap for folkehelse er å samordne folkehelsearbeidet i fylket og bidra til å oppfylle hovedmålene i den nasjonale og regionale folkehelsepolitikken, om å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.

Formålet med selve avtalen er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Rennesøy kommune og Rogaland fylkeskommune i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Et partnerskap er en frivillig og likeverdig avtale mellom to eller flere parter om samarbeid og/eller koordinert innsats for å nå ett eller flere felles folkehelsemål. Det må ta utgangspunkt i likeverdighet, klare avtaler og tydelige, gjensidige forventninger og forpliktelser. Samarbeidet forankres i felles mål. Rogaland har siden 2006 vært med i den statlige satsingen innen folkehelse i Norge, med oppbygging av et partnerskap for folkehelse

Partnerskapet består av alle kommunene i Rogaland. 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545