Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Mandat

Mandat for folkehelseforumet, vedtatt av Kommunestyret 05.11.2015

Mandat for tverrsektorielt folkehelseforum
• Overordnet mål å bidra til å fremme god helse, forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller i kommunen.
• Arbeidet knyttes opp til kommunens visjon; Det gode liv - på dei grøne øyane

Folkehelseforumet skal planlegge, samordne og utvikle folkehelsearbeid Rennesøy kommune.

Arbeidsoppgaver er å;
• Sikre at lokale og regionale folkehelsemål realiseres gjennom forankring i kommunes planer,
• Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.
• Fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet, med utgangspunkt i identifiserte folkehelseutfordringer.
• Arbeide med/koordinere tiltak som fremmer god helse og utjevne sosiale helseforskjeller i kommunen, og utarbeide årlig forslag til handlingsplan.
• Deltakerne skal gi anbefalinger om hva hver tjenesteområdet skal iverksette av tiltak (kortsiktig og langsiktig) knyttet til områder innen folkehelsearbeid. ” Helse i alt vi gjør”.
• Bidra til etablering av gode evalueringsrutiner for det kommunale folkehelsearbeidet.
• Fungere som referansegruppe for folkehelsekoordinator.
• Ved behov; etablere prosjektgrupper som får ansvar for gjennomføring av prosjekter og tiltak.
• Delta på regionale samlinger for folkehelse, 2 ganger pr. år.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545