Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
Foto: Vibeke Petersen

Foto: Vibeke Petersen

Folkehelseforum

Folkehelseloven gir kommunen ansvar for å "fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelser,bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen"

Prinsippet om å fremme folkehelse i alle sektorer i kommunen, "helse i alt du gjør" gjelder for kommune, fylke og stat.

Folkehelseforumet i Rennesøy Kommune består av :

Rådmann: Birger S. Clementsen

- Kommunalsjef for Oppvekst og læring: Johan Vatne
- Kommunalsjef for Kultur og samfunn: Vakant
- Kommunalsjef for Helse og velferd: Britt Ellinor Scott
- Organisasjons- og personalsjef:  Lars Haavik
- Økonomisjef: Anne Line Aarland

- Kommunelege : Thomas Brodschøll

- Folkehelsekoordinator : Gro Merete Ringsø

 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545