Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Folkehelse

Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Rennesøy kommune har forankret folkehelsearbeidet i kommuneplanens samfunnsdel og folkehelseperspektivet skal med det ligge til grunn for all samfunnsplanlegging.

Godt folkehelsearbeid kan bare gjennomføres når man tar et felles ansvar, kommunen, innbyggere, frivillige aktører og næringslivet må jobbe sammen.

Du kan lese mer om hvordan kommunen arbeider med folkehelse i menyen til venstre.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545