Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap
Beredskapssjef: Bård-Ove Pedersen

Beredskapssjefen har som oppgave å samordne og koordinere kommunens samlede arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet.

Beredskapssjefen har et overordnet ansvar for følgende områder:
•Kartlegging av risiko og sårbarhet
•Forebygging av uønskede hendelser
•Beredskapsplanlegging
•Krisehåndtering
•Kvalitetssikring av kommunens beredskapsarbeid
•Samarbeid og samordning
•Forebyggende sikkerhetstjeneste

I beredskapssaker rapporterer beredskapssjefen direkte til rådmannen  

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545