Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
Ill.foto

Ill.foto

Oppvekst og læring

Oppvekst og læring har ansvar for alle kommunens tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole med skolefritidsordning (SFO), kulturskole, voksenopplæring og opplæringstiltak for fremmedspråklige.

De viktigste ansvars- og arbeidsområdene er:
- Planarbeid, koordinering, gjennomføring og oppfølging
- Saksforberedelse til politiske utvalg
- Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak
- Interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste
- Regionalt nettverksarbeid mellom syv kommuner innenfor grunnskoleområdet og seks kommuner innenfor barnehageområdet

Hovedoppgaven for oppvekst og læring er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen kan oppleve en trygg og utviklings- og læringsfremmende oppvekst. Barnehager, grunnskoler (herunder SFO) og kulturskole er de viktigste kommunale oppvekst- og læringsarenaene.

Bruk linkene til venstre og høyre for å navigere videre til oppvekst og læring og de andre fagenhetene.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545