Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT er et omfattende felt som berører alle områder i samfunnet vårt. En stor organisasjon som Rennesøy kommune har mange ansatte som i oppgavene sine trenger effektive arbeidsmetoder og gode IKT-verktøy.  

Med en solid og effektiv IKT-drift kan kommunen gi innbyggerne, næringsliv og ansatte et godt digitalt tilbud, større åpenhet og økt tilgjengelighet, høyere produktivitet og mer effektiv ressursbruk.  En fremtidsrettet IKT-utvikling er en forutsetning for at Rennesøy kommune skal nå mål og visjoner.

Rennesøy kommune har et IKT-samarbeid med Stavanger kommune, som er en stor aktør innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi og som har strategiske, tekniske og kompetanseuavhengige kapasiteter som styrker kommunen vår.

Vi har en langsiktig IKT-strategi sammen med Stavanger og Finnøy, og en egen IKT-plan for Rennesøy kommune med mål, strategier og tiltak.

Rennesøy har fokusert på tre prioriterte fokusområder: Arkitektur og infrastruktur, brukerrettede tjenester og kompetanse og medarbeider.

IT-sjef i Stavanger kommune er rådgiver for rådmannen i Rennesøy kommune. Ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet må sikres, ivaretas og forankres i rådmannens lederteam, RLT.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545