Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Fellestjenester

Fellestjenester er en egen stabsavdeling underlagt rådmannen og ledes av organisasjons- og personalsjef Lars Haavik

Fellestjenester har ansvar for alle kommunens fellestjenester innen områdene informasjon og service, politisk sekretariat, personal, lønn, økonomi og skatt.

De viktigste ansvarsområdene er:
Resepsjonstjenester, informasjon, redaktøransvar for kommunens nettsider og sosiale medier.
Sekretariatsoppgaver for kommunestyret, formannskap og andre politiske styrer, råd og utvalg.
Personalsaker knyttet til rekruttering, tilsettinger, lønnsfastsettelse og løpende utbetalinger, pensjon, registrering/oppfølging av sykefravær.
Post- og arkivtjenester, journalføring.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT.
Kommuneregnskap og innkreving av kommunale avgifter.
Skatteinnkreving og skatteregnskap.

Fellestjenester utfører også administrative oppgaver for alle tjenesteområdene.


 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545