Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Vannmåler

I Rennesøy er det pålagt bruk av vannmåler for alle som er tilknyttet offentlig vannforsyning.

Installasjon
Installasjonen må bekostes av abonnent og skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til en hver tid gjeldende reglement. Vannmåleren skal være plombert.

Vannmåleren er kommunens eiendom og kjøpes inn av kommunen. Vannmåler hentes på kommunehuset av installerende rørlegger. Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

Avlesning
Avlesning av vannmåleren gjøres en gang hvert år, fortrinnsvis i desember måned. Et eget avlesningskort vil da sendes ut til alle abonnenter som melder inn avlesningen, enten på internett eller på eget målerkort. Hvis du ønsker å registrere målerstanden i systemet (for eksempel i forbindelse med eierskifte, lekkasje eller kontroll), kontakt oss.

Hvis avlesning ikke mottas av kommunen innen fastsatt dato, vil et forbruk basert på tidligere års forbruk stipuleres.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545