Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Ledningsnett

Private vann og avløpsledninger
Stikkledninger er definert som en ledning fra kommunal hovedledning fram til et bygg/ eiendom. Stikkledningen eies og vedlikeholdes i sin helhet av grunneier.

Grunneier er ansvarlig for utbedring av defekter og eventuelle vannlekkasjer på stikkledningen. Ansvaret strekker seg til og med tilkoblingspunktet til kommunal ledning. Stikkledningen skal være lagt i overensstemmelse med gjeldende norm.

Dersom en stikkledning skal gå over annen mann sin grunn, skal rett til å legge, ligge og vedlikehold tinglyses på eiendommene det gjelder. Kopi av tinglysningen skal sendes kommunen.

Avtale om rett til å ha stikkledning på annen mann sin eiendom (skjema)

Lekkasjer
I alle ledningsnett vil det forekomme lekkasjer. Vi jobber hardt for å redusere det til et minimum. Kommunen har ansvar for alle kommunale ledninger, mens grunneier har ansvar for stikkledninger og ledninger i eget bygg.

Hvis du oppdager en lekkasje, meld ifra umiddelbart.

Vann, avløp og renovasjon (dagtid): 47 50 90 90
Vann, avløp og renovasjon (kveld/helg) 975 07 200

Lekkasjer koster og en huseier som har lekkasje i sitt ledningsnett må dekke dette helt ut i henhold til gebyrregulativet.


Gode råd for å unngå vannlekkasje
- Rutinemessig kontroll av vannmåleren. Steng av alle vannkraner og se at vannmåleren ikke beveger seg.

  • Steng vanntilførselen til utvendig hagekran om høsten. Tapp ut vann i ledningene.
  •  Steng hovedkranen i boligen og på hytta når du skal være borte i lengre perioder.
  • Hold temperaturen på et nivå slik at vannrør ikke kan fryse.
  •  Ikke la vannet stå å renne for å holde avløp åpne. Det er ulovlig og kan føre til oversvømmelse.
  • De som har vaskemaskin på kjøkkenet, eventuelt med en løs slangeforbindelse til utløpet, må aldri forlate maskinen under vask.
  • Slangene til vaske- og oppvaskmaskiner blir morkne etter noen års bruk og må derfor sjekkes med jevne mellomrom, og eventuelt byttes.
  • Oppvaskmaskiner bør ha en bunnplate som leder lekkasjevann fremover slik at dette blir synlig på gulvet foran maskinen.
  • Merk hovedstoppekranen tydelig og sørg for at alle i huset vet hvor den er.
    Kilde: Gjensidige Nor, FNH og Dine Penger

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545