Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er sekretariatet for ordfører, kommunestyret og andre politiske styrer, råd og utvalg.

Sekretariatet har ansvar for annonsering og innkalling til møter, utsending av sakspapirer, møtegjennomføring, protokollføring samt informasjon om og oppfølging av politisk fattede vedtak.

Politisk sekretariat har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av diverse arrangement i regi av ordfører og rådmann, samt gjennomføring av stortings- og sametingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg.  

Sekretariatet har en samlet oversikt over alle saker som skal til politisk behandling.

Publikum og politikere kan henvende seg for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet.