Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan

Ta kontakt
Planavdelingen har telefontid og er åpen for besøk mellom kl 12-15 alle dager. Det anbefales å avtale tid på forhånd, for sikre at vi får gitt deg best mulig service. Send gjerne spørsmål eller en henvendelse på mail.

Beskrivelse av fagområdet:
Plan - arealplanlegging har ansvar for utarbeidelse av og saksbehandling av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Arbeidet med behandling av planer består i veiledning, koordinering, oppfølging av planforslag og saksforberedelse til politisk behandling.

Planlegging
Hensikten med planlegging etter plan- og bygningsloven er å styre utviklingen i en ønsket retning. Planleggingen skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet. Den skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt sikre estetiske og antikvariske verdier. Gjennom planlegging og ved spesielle krav til det enkelte byggetiltak, skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir størst mulig til nytte for den enkelte og for samfunnet.

Reguleringsplan
En reguleringsplan er et juridisk dokument bestående av kart og bestemmelser som sier hvordan et areal kan benyttes. Dersom det skal utføres bygge- og anleggsarbeider av en viss størrelse kreves det at det foreligger vedtatt reguleringsplan for området. Unntaket er for mindre tiltak som er i samsvar med kommuneplanen eller en annen overordnet plan.

Plan- og bygningsloven skiller mellom område- og detaljreguleringsplaner:

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om det i kommuneplanens arealdel  eller der kommunen ser at det er nødvendig for å fastlegge overordnede rammer for videre planlegging eller utbygging.

Detaljregulering brukes for å følge opp overordnede planer, som kommuneplan eller områdereguleringsplan. Denne plantypen er beregnet både på offentlige og private tiltakshavere. Private planforslag må i hovedsak følge rammene som ligger i overordnede planer. Reguleringsplaner skal alltid utarbeides av fagkyndige.Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545