Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Budsjett og årsrapport

På denne siden vil du finne informasjon om budsjett, økonomiplaner, regnskap og årsmelding i Rennesøy kommune.

Rennesøy kommune har inngått et samarbeid med Stavanger kommune vedrørende utarbeidelse av økonomiplaner, regnskap og årsrapport.

Alle henvendelser som gjelder disse dokumentene kan rettes til personene i høyremenyen.

2019
Årsrapport 2018

Vedtatt årsbudjsett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Kommunestyrets vedtak til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

2018
Vedtatt årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Kommunestyrets vedtak til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
- Talldel per ansvar per ansvar årsbudsjett 2018
- Kommunestyrets sak 66/17 årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Talldel – vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2018-2021 
- Svar på spørsmål

2017
Årsrapport 2017

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Vedlegg til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
- Talldel årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
- Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2017-2020

2016
Regnskap 2016
Årsmelding 2016
Kostra nøkkeltall 2016

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Vedlegg til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- Talldel Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2016-2019

2015
Regnskap 2015
Årsmelding 2015
Kostra nøkkeltall 2015

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
Vedlegg til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
- Talldel Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
- Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2015-2018

2014
Regnskap 2014
Årsmelding 2014
Kostra nøkkeltall 2014

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
Vedlegg til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
-Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
-Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2014-2017

2013
Regnskap 2013
Årsmelding 2013
Kostra nøkkeltall 2013

Årsbudsjett 2013 og øknomiplan 2013-2016
Vedlegg til Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016:
- Talldel Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
- Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2013-2016

2012
Regnskap 2012
Årsmelding 2012
Kostra nøkkeltall 2012

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 
Vedlegg til Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 
 - Talldel Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015  
 - Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2012-2015

2011
Regnskap 2011
Årsmelding 2011
Kostra nøkkeltall 2011

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014
 -  Talldel Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014
 -  Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2011 kontroll og tilsyn
 -  Søknad fra kirken vedrørende rammetilskudd 2011 og investering 2011-2014
 -  Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2011-2014

2010
Regnskap 2010 
Årsmelding 2010 
Kostra nøkkeltall 2010 

Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
Vedlegg til Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
 -  Talldel Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
 -  Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2010 kontroll og tilsyn
 -  Søknad fra kirken vedrørende rammetilskudd 2010 og investering 2010-2013
 -  Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2010-2013

2009
Regnskap 2009 
Årsmelding 2009 
Kostra nøkkeltall 2009 

Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012
Vedlegg til Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012
 -  Forside talldel 2009 
 -  Detaljert driftsbudsjett 2009 
 -  Detaljert investeringsbudsjett 2009 
 -  Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2009 kontroll og tilsyn 
 -  Søknad fra kirken vedrørende rammetilskudd 2009 og investering 2009-2012 
 -  Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2009-2012

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:



Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545