Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Vedtak og prosess

Kommunestyret i Rennesøy kommune vedtok den 17. desember 2015 (sak 49/15) å utvide eiendomsskatten til å gjelde alle faste eiendommer i kommunen, jfr eiendomsskattelovens § 3.

Eiendomsskatt på all fast eiendom i Rennesøy kommune gjelder fra 1. januar 2017.

Gårdsbruk og skogsbruk i drift er obligatorisk fritatt for eiendomsskatt, men unntaket gjelder ikke boligdelen med bla garasje, bod og naturlig tomt. Boligdelen skal beskattes.  

For boliger skal taksten fastsettes ved bruk av formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, jfr § 8 C-1.

For boliger uten formuesgrunnlag og annen eiendom fastsettes taksten ved befaring.

Kommunestyret vedtar årlig skattesatser og eventuelt bunnfradrag.  Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt vedtar takstgrunnlag, basert på befaring.

Den praktiske prosessen begynte før sommeren i 2016 ved at kommunen sendte ut et informasjonsbrev til alle som eier faste eiendommer i Rennesøy kommune. Brevet ble sendt til dem som står som regningsmottaker.

Befaringene begynte mandag den 13. juni. 
Befaring blir gjennomført av Verditakst AS på vegne av Rennesøy kommune.  Personalet fra Verditakst AS er legitimerte på befaringene og kan visa ID-kort med bilde.

Befaringen er med på å danne grunnlaget for takseringen og vil foregå utvendig på de aktuelle eiendommene. Det er ikke nødvendig at du som eier er tilstede.

Dersom du har spørsmål til befaringene eller ønsker å være tilstede på befaringen kan du kontakte Verditakst på post@verditakst.no 
Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545