Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
Foto: Vibeke Petersen

Foto: Vibeke Petersen

Eiendomsskatt

Nytt vedtak om eiendomsskatt i Kommunestyret

Kommunestyret vedtok i møte torsdag den 15. desember 2016 at eiendomsskatt i Rennesøy kommune 2017 kun gjelder verk og bruk.

Den praktiske prosessen er fullført når det gjelder vurdering og taksering av all fast eiendom i hele kommunen, men det er full politisk enighet om å ikke innføre eiendomsskatt på bolig, fritidshus og næring i 2017, til tross for tidligere vedtak.

Følger intensjonsavtalen med Stavanger

Intensjonsavtalen som gir føringer for kommunesammenslåing med Finnøy og Stavanger er viktig hovedlinje i kommunens økonomiplan 2017-2020.

Dersom det blir eiendomsskatt i den nye kommunen vil Rennesøy og Finnøy ifølge intensjonsavtalen få fritak i områder som ikke er utbygd på bymessig vis. Områder som er utbygd på bymessig vis vil få lavere sonefaktor enn sentrale deler av Stavanger.

Det er grunnen til at kommunestyret i Rennesøy kommune den 15. desember 2016 vedtok at eiendomsskatten i 2017 kun gjelder verk og bruk og blir 7 promille som inneværende år.  

Endringen finansieres i hovedsak (kr 6 mill.) ved å forlenge nedbetalingstiden på kommunens lån.

Vedtak, sak nr 81/16: Eiendomsskatt i Rennesøy kommune 2017:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/Rennesoy/Meetings/Details/219894

 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545