Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Nytt fra landbrukskontoret

Oppdatering av arealinformasjon.
Kommunen ønsker å oppdatere arealinformasjonen og er i gang med dette arbeidet. Når en søker produksjonstilskudd er det lett å bare ta arealinfo fra gårds kart, men det er ikke sikkert at denne informasjonen stemmer med virkeligheten. Derfor kan det forekomme endringer i størrelsen på de arealer som gir tilskudd. Endringer kan være et innmarksbeite som har kraftig oppvekst av einer eller kanskje ikke lengre oppfyller kravet om minst 50% kulturgress i vegetasjonen. Søker må derfor være forberedt på at tilskuddet kan bli mindre en forventet.

Spredning av gjødsel i høstsesong.
«Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1.september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen.» Sitat fra forskrift om organisk gjødsel.
«Lager for husdyrgjødsel skal ha tilstrekkelig kapasitet slik at gjødsla kan lagres fram til spredning i den tillatte perioden. Lageret må i tillegg ha kapasitet til å oppbevare eventuell gjødsel som måtte ligge igjen i lageret etter siste utkjøring. Lagringskapasiteten skal være minimum 8 måneders produksjon.» Sitat fra forskrift om organisk gjødsel.
Årsaken til at spredning av gjødsel senere enn 1.september ikke er tillatt, er at plantene ikke klarer like godt å ta opp den næringen som finnes tilgjengelig i jorden når luftfuktigheten øker og temperaturen faller. Næringsstoffer som ikke er bundet av planter i jord vil renne av til vassdrag og til sjø og det er dårlig utnyttelse av gjødsel og det påvirker kystmiljøet negativt. Rennesøy kommune ønsker å fremme et bærekraftig landbruk og oppfordrer bønder i kommune til å sikre seg mot «dårlige år». Økt lagringskapasitet for gjødsel, nedfellingsutstyr og bedre utnyttelse av godkjente spredeareal kan være noe midlene for å sikre at gjødsel blir brukt mest hensiktsmessig.

Les også artikkel i Bondevennen nr. 32/33 16.august 2013 s.13 «husdyrgjødsel på ettersommeren»

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545