Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Klima og energi

Som et ledd i å oppfølge nasjonale og regionale målsetninger for energibruk, har Rennesøy kommune vedtatt en kommunedelplan for klima og energi. Et av delmålene er å informere innbyggerne i kommunen om hvilke tiltak som blir gjennomført og hva innbyggerne selv kan bidra med. På denne siden kommer det til å bli lagt ut informasjon om kommunens miljøtiltak, samt linker som kan være til nytte for hver enkelt husstand.

Her kan du lese klima og energiplanen i sin helhet:
Kommunedelplan for klima og energi 2011-2015 

Enova har utviklet brosjyrer for energisparingstiltak i hjemmet. Her kan du finne aktuelle tiltak for alle typer bygg; eneboliger, rekkehus, leiligheter, verneverdige hus etc:
Enova 

Det er oppnevnt en kommunal styringsgruppe som har som mandat å følge opp kommunedelplan for klima og energi, og å prioritere de mest kostnadseffektive tiltakene. Styringsgruppen består av:
Inger Narvestad Anda, fagleder for plan, byggesak og geodata
Jarleiv Sørbø, leder drift og vedlikehold
Anne Marit Eikeland, IVAR
Geir Helge Rygg, landbruksfaglig ansvarlig
Kristin Surnevik, rektor Mosterøy skole
Eva Jakobsson, politisk representant
Tor Øyvind Ask, politisk representant

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545