Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Vikevåg aktivitetsområde

Aktivitetsområde vikevåg

Det skal velges ut tre kunstnere/kunstnergrupper til lukket konkurranse om utendørs kunstprosjekt i Vikevåg i Rennesøy kommune.

Profesjonelle kunstnere/kunstnergrupper som bor og arbeider i Norge inviteres til å melde sin interesse for prosjektet og sende egenpresentasjon.

Oppstart på konkurransen er satt til medio september 2016 og avsluttes medio/ultimo november 2016.  Konkurransen starter med felles befaring for konkurrerende kunstnere.  

Deltakende kunstnere honoreres med 30 000 kr.  For den kunstneren/kunstnergruppa som tildeles oppdraget inngår konkurransehonoraret i det samlede honoraret.

KORT OM PROSJEKTET

Det skal opparbeides et aktivitetsområde ved sjøkanten i Vikevåg sentrum.

Kunsten er tiltenkt en svært viktig rolle i utformingen av anlegget.  Det velges ut en kunstner/kunstnergruppe som får hovedansvaret for selve landskapsformingen, i tett dialog med en landskapsarkitekt.  Gjennom dette ønsker man å få fram dristige og nyskapende løsninger hvor opplevelsesaspektet vektlegges.

Prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2017.

Kunstners arbeidsbudsjett er på 1 million kroner.
Fullstendig kunstplan er vedlagt.  Interesserte kunstnere bes lese den grundig.

Til prosjektet søkes kunstnere som: 

 • Har relevant erfaring fra lignende prosjekter eller på andre måter viser evne til å håndtere store dimensjoner og de tekniske og materialmessige utfordringene et slikt prosjekt vil innebære.
 • Utviser god samarbeidsevne og respekt for andre fagfolk.
 • Viser evne til å tenke helhetlig og har en god forståelse av samspillet mellom kunsten og det offentlige rommet den skal være en del av.
 • Viser forståelse for de sosiale og psykologiske mekanismene som aktiveres i et offentlig rom og hvordan stedets utforming og visuelle kvaliteter påvirker disse.
 • Viser vilje til dristighet og utradisjonelle løsninger, kombinert med varsomhet og hensyn i forhold til det eksisterende miljøet.
 • Har tid og arbeidskapasitet til et relativt omfattende prosjekt.

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

Må inneholde:

 • Presentasjon av egen tidligere virksomhet gjennom tekst, bilder og evt video.  Innsendere bes legge vekt på å presentere prosjekter som er relevante for denne typen oppdrag.
 • Oppdatert CV
 • Evt link til hjemmeside eller andre websteder med utfyllende informasjon.
 • Kortfattet begrunnelse for interessen for prosjektet.
  Det ønskes ikke skisser eller konkrete forslag til løsninger, men en kan, dersom en ønsker det, redegjøre kort for sine generelle tanker om prosjektet.

Ny endret frist: 22. august 2016

Presentasjonene sendes digitalt til kunstkonsulent / kunstnerisk prosjektleder Bernhard Østebø, bern-art@haugnett.no.

Det må kun anvendes filformater som krever standard programvare for å vises.

Spørsmål rettes til Bernhard Østebø, bern-art@haugnett.no, tlf 97733816

 

Kunstplan åpen prekvalifisering, Vikevåg aktivitetsområde.  

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545