Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Søknadsfrister for støtte til kulturarbeid

Driftstilskudd til kulturarbeid blant barn og
unge. Eget søknadsskjema. Søknadsfrist 1. april.

Materialtilskudd til kulturarbeid blant barn
og unge. Søknadsfrist 1. april.

Tilskudd til arrangementer for ungdom
Søknadsfrist 1. mai og 1. desember.

Tilskudd til kurs i forbindelse med
opplæring. Behandles fortløpende.

Tilretteleggingstilskudd for funksjonshemmede
og andre deltakere med særskilt behov. Søknadsfrist 1. mai og 1. desember.

Tilskudd til voksenopplæring i
organisasjonene. Tilskuddet vurderes for hver
enkelt søknad.

Tilskudd til enkeltstående arrangement.
Behandles fortløpende.

Tilskudd til materiell og utstyr.
Behandles fortløpende.

Etableringstilskudd til lag og foreninger.
Behandles fortløpende.

Tilskudd til kulturminnevern.
Behandles fortløpende.

Kulturstipend.
Søknadsfrist 1. mai.

Søknad sendes til Rennesøy kommune.
For nærmere informasjon, kontaktperson
Kjellfrid Rise tlf. 51 72 02 75,
kjellfrid.rise@rennesoy.kommune.no

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545