Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
Steingard Reianes, Rennesøy kommune

Steingard Reianes, Rennesøy kommune

Kulturminner

” Kulturminnene skal vera ei kjelde til nyskaping, trivsel og identitetsfeste for innbyggjarene ” (Kommuneplanen 2005 – 2016)

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. 

Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne. Kulturminner kan for eksempel være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra tidligere tider eller fra vår egen tid. Det skilles mellom løse og faste kulturminner.                         

Forvaltningen, organisasjoner, eiere, brukere eller andre kan vurdere kulturminnets verdi på ulike måter. Verdivurderingen kan endres over tid. Kulturminneforvaltningen deler gjerne verdiene inn i tre grupper: 
kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier (Riksantikvaren):          

Rennesøy kommune har i nasjonal sammenheng et stort antall automatisk fredete kulturminner. 

Kommunestyret vedtok (03.09.15) en egen kommunedelplan for kulturminner.  
Kulturminneplanen omfatter utvalgte kulturminner som kommunen ser på som viktige for kommunens sin historie. 

Her kan du lære mer om kulturminner, ved noen av våre flott turstier.

Mer informasjon om kulturminner/ Kulturminneloven finner du her.   


Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545