Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
NAV

NAV

NAV Rennesøy

Åpningstider på NAV Rennesøy:
For de med avtale: Alle hverdager mellom 09:00 og 14:30
For de uten avtale: Mandag, onsdag og fredag fra 12:00 til 14:30

Spørsmål om avtaler og andre henvendelser kan rettes NAV Kontaktsenter tlf. 55553333 eller på «Ditt nav».

Generell informasjon kan fås på www.nav.no hele døgnet. 

Nav Rennesøy kan bistå med:
Opplysning, råd og veiledning, stønad til livsopphold, midlertidig bolig (bo tilbud), økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning, husbankordningene - bostøtte og startlån samt kvalifiseringsprogram. Link til kvalifiseringsprogram. Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp finner du her. Du må vedlegge dokumentasjon på inntekter og utgifter du har.

Rekruttering og informasjon om arbeidsrettede tiltak.

Oppfølging av deg som er arbeidsledig, sykmeldt, under arbeidsavklaring eller i kvalifiseringsprogrammet.

Oppfølging og informasjon til deg som kommer til Rennesøy som flyktning. Flyktningetjenesten består av flyktningkonsulent, introrådgiver og miljøarbeider.

NAV Rennesøy har to datamaskiner som er tilgjengelige for publikum i vårt mottaksområde. Her kan du sende meldekort, søke på ledige stillinger og oppdatere din CV.
Søknadsskjema og informasjon om tjenestetilbudet til NAV finner du på nav.no.

Spørsmål om egen sak/søknad, utbetalinger eller ønske om møte / samtale med veileder, rettes til NAV kontaktsenter på telefon 55553333 eller send ditt spørsmål via «DITT NAV». Du finner også informasjon om støtteordninger, skjemaer og utbetalinger på www.nav.no

Viktige telefonnummer - åpningstider kl. 08.00 - kl. 15.30

NAV kontaktsenter: 55 55 33 33
NAV pensjon:  55 55 33 34

Kontaktsenteret håndterer de samme spørsmål som NAV lokal, og har tilgang til samme informasjon om statlige tiltak, søknader og stønader som lokalkontoret.

 


Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545