Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp til kommunens innbyggere, samt en korttids og rehabiliteringsenhet med KØD funksjon, tilknyttet rennesøy bo og rehabiliteringssenter. Tjenestene har som hovedmål å bidra til at kommunens innbyggere sikres et godt tilbud med fokus på tidlig innsats, samt yter omsorg der hvor utfordringer knyttet til helsetilstand trenger bistand.

Hjemmesykepleie ytes til kommunens innbyggere i hjemmet. Det foretas en individuell vurdering av behov for hjelp. Tjenesten ytes med fokus på å nytte brukerens egne ressurser i høy grad. Pleieplaner for den enkelte bruker følges opp kontinuerlig. Tjenesten er gratis og tildeles etter søknad, og individuell vurdering.

Hjemmehjelp ytes i form av praktisk bistand til den enkelte.  Tjenesten er betalingspliktig, og tildeles etter søknad, og individuell vurdering.

Hjemmebaserte tjenester

 Kontakt: Hovedtelefon 51720400

   Vakt hjemmesykepleien 51720411

   Vakt hjemmesykepleien omsorgsboliger 51720417

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545