Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Heldøgns tjenester institusjon

Viktige kontakt telefon nummer:
Telefon (Døgn):51720400
Direkte tlf. nummer somatisk avdeling Øytun (dag/kveld): 51720412
Direkte tlf. nummer demens avdeling Heimtun (dag/kveld): 51720413

Direkte tlf. nummer til avdeling Sjøtun (dag/kveld) : 51720410

Beskrivelse:
Sykehjemmet yter heldøgns omsorg og pleie til eldre, og har 20  langtids sengeplasser. Sykehjemmet ligger i Vikevåg sentrum, i tilknytning til Rennesøy Bo- og Aktivitetssenter. I avdelingene jobber det sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter..

Om heldøgnstjenester institusjon:
Sykehjemsopphold (langtidsopphold) tildeles syke og eldre som har vanskelig for å få dekket sine behov for behandling, pleie og omsorg i eget hjem, og som ikke trenger opphold i sykehus.

Langtidsopphold:
Dette er tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig, og som har behov for omfattende medisinsk behandling og døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Langtidsopphold representerer kommunens høyeste omsorgsnivå, og tilbys dersom andre omsorgstjenester ikke fører frem.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545