Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Demensteam

Kjenner du noen som glemmer?

Demensteamet i Rennesøy:
Demens er en fellesbetegnelse på en tilstand som er forårsaket av ulike organiske sykdommer og kjennetegnes ved kognitiv svikt i form av hukommelses-problemer, svikt i planleggingsevne, språkvansker og sviktende evner til å utføre dagliglivets aktiviteter og endringer i sosial væremåte.
I Norge er det i dag omlag 71 000 personer som har en demenssykdom. I årene fremover blir det en økning i antall personer som får demenssykdommer på grunn av økningen i antall eldre i befolkningen.
I tillegg til dem som rammes av demens vil mange pårørende berøres av sykdommen.
Symptombildet ved demens kan arte seg forskjellig ut fra hvilken demenssykdom den enkelte har og ut fra hvordan sykdommen utvikler seg.

Kjenner du noen som gjør følgende?

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hvorfor er demensutredning så viktig:

 • Utelukker andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Legge til rette hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak til riktig tid

Demensteamet kan tilby følgende:

 • Samtaler med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidra til økt sikkerhet
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Initiativ til å starte individuell plan
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger
 • Pårørende til personer med demens

Pårørendeskole:

 • Mål med tilbud til pårørende
 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene.
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover, hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet og tilgang til tjenester.
 • Tilby støtte gjennom å møte andre  pårørende som er i samme situasjon

Demensteam er å treffe onsdager fra kl 12.00-14.30.

Ferieavvikling for Demensteamet den 13/7, 27/7 og 10/8. (Uke 28-32.)

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545