Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Pleie og Omsorgstjenester


Pleie og omsorgstjenestene i Rennesøy er lokalisert på Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter som ligger ved Prestvågen i Vikevåg på Rennesøy. Senteret består av 3 langstidsavdelinger, korttid/rehabiliteringsavdeling, aktivitetssenter og fysioterapi. Prestvågkafeen har åpent mandag til torsdag fra 10 - 14. Kafeen er åpen for alle.

De fleste av kommunens omsorgsboliger ligger i tilknytning til senteret. Her har også hjemmesykepleien sin base. Frisklivssentralen holder til i underetasjen ved siden av fysioterapiavdelingen. Kommunens demensteam har kontortid annenhver onsdag.

Venneforeningen ved Rennesøy bo og rehabiliteringssenter

Venneforeningen ble stiftet i 1982 og består i dag av 7 representanter, hvorav 4 ansatte, 2 pårørende og 2 brukere av senteret. Målet med venneforeningen er å bidra med trivselstiltak for beboerne og de som bruker aktivitetssenteret. Venneforeningen ble i 2017 en selvstendig organisasjon. Det blir arrangert basar en gang i året som er hovedinntekten til foreningen. Overskuddet blir brukt til turer, konserter og andre trivsel tiltak. Venneforenningen arrangerer årlige turer i lokalmiljøet med buss eller båt. Hver sommer er det sommerfest med grilling og underholdning. Alt arbeid i venneforeningen er frivillig og er på dugnad.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545