Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Psykisk helse og rus

Her kan du få hjelp dersom du eller pårørende opplever kriser, psykiske plager og/eller rusproblemer.

Psykisk helsetjenester:
Alle har en psykisk helse. De fleste mennesker opplever en eller annen gang i livet kriser, tap eller andre utfordringer. Dersom du eller en av dine nærmeste opplever å ha psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud. Tilbudene skal bidra til å styrke din evne til å mestre hverdagen. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende.

Vi har følgende tilbud:
Støttesamtale
Psykoterapi
Kognitiv terapi
Råd og veiledning
KIB kurs
Pårørende samtaler
Informasjon om ulike hjelpetilbud
Informasjon om ulike aktivitetstilbud

Miljøtjeneste
Rus tjenester
Støttesamtale
Råd og veiledning
Pårørende samtaler
Informasjon om ulike behandlingstilbud

Miljøtjeneste:
Vi har klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier, sosionom, miljøarbeider med brukererfaring  og miljøarbeidere hos oss. Vi har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, psykiatri, rusbehandling, kriminalomsorg og eldreomsorg.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545